Quiz: Hur bra koll har du på den globala auktoritära utvecklingen?
Stöd folket i Burma!
Ett år sedan kuppen
Stötta motkrafterna i Ukraina!
Ukraina behöver vårt stöd.
Stötta motkrafterna i Ukraina!
Ukraina behöver vårt stöd.
Ge ditt stöd till demokrati och frihet
Ge ditt stöd till demokrati och frihet
Frige fackliga kamrater och orättvist fängslade i Iran!
Skriv under Palmecentret och LO:s namninsamling.